مهندس رضا فروغی ابری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران- خاک و پی
مرتبه علمي : مربی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1395/01/31
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مکانیک خاک مکانیک خاک
یک شنبه مهندسی پی مکانیک خاک
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه آز مکانیک آز مکانیک آز مکانیک
پنج شنبه
جمعه