گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آمار
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/08/24
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه
یک شنبه آمار توصیفی آمار و احتمالات مهندسی آمار و احتمالات مهندسی آمار و احتمالات حسابداری
دو شنبه حضور در دانشگاه آمار زیستی حضور در دانشگاه
سه شنبه آمار و احتمال مهندسی آمار و احتمال مهندسی
چهار شنبه حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه حضور در دانشگاه
پنج شنبه
جمعه