دکتر لادن شاه زمانی سیچانی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی معماري

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/08/09
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه