گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

  • نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم میرساند کلیه امتحانات پایان ترم اینجانب در دروس گوناگون تستی بوده و در نرم افزارال .ام. اس .تی و طبق برنامه اداره آموزش در ساعت مقرر برگزار خواهد شد.از دانشجویان محترم تقاضا میگردد از هم اکنون کار با نرم افزار مذکور را از طریق فیلمهای آموزشی که در سایت و اینستای دانشگاه موجود است فراگیرند. ضمنا" سوالات از پاورها و مطالبی که در کلاس تدریس شده خواهد بود. با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1399/12/09
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه پیگیری امور دانشکده شورای علوم پزشکی استان حضور
یک شنبه حضور شورای دانشکده حضور
دو شنبه پیگیری امور دانشکده حضور مطالعه و پژوهش
سه شنبه راهنمایی راهنمایی حضور کلاس کلاس
چهار شنبه کارورزی کارورزی کارورزی
پنج شنبه کلاس کلاس کلاس ------- ------
جمعه