فرزانه غلامعلیان دهاقانی
گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامایی

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/08/03
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی
دو شنبه نشانه شناسی حضور و مشاوره بارداری و زایمان 3
سه شنبه
چهار شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی
پنج شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی کاراموزی
جمعه