دکتر سید حمیدرضا صادقیان
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی صنایع-برنامه ریزی و مدیریت تولید

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/08/06
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه امور اداری امور اداری مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان
یک شنبه امور اداری امور اداری اقتصاد مهندسی اقتصاد مهندسی مدیریت کیفیت و بهره وری
دو شنبه امور اداری امور اداری اقتصاد مهندسی اقتصاد مهندسی
سه شنبه امور اداری امور اداری کنترل کیفیت آماری کنترل کیفیت آماری
چهار شنبه امور اداری امور اداری مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان
پنج شنبه
جمعه