گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1402/08/14
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه تکنیک پالس تکنیک پالس پردازش سیگنال دیجیتال
یک شنبه مطالعه سیگنال و سیستم
دو شنبه شورای گروه سیستم های مخابراتی مراجعه دانشجویان بینایی ماشین
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه