گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس فناوری کنترل آلاینده های محیط زیست - دکتری محیط زیست شناسه کلاس 7324c02 گذرواژه hoodaji23 تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 07:55:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس سیستم های هیدروپونیک کارشناسی ارشد باغبانی شناسه کلاس 512fb97 گذرواژه hoodaji22 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 15:55:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس کلاس مبانی تغذیه گیاهان باغبانی شناسه کلاس 683c46d گذرواژه hoodaji21 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 09:55:00 https://daanaan.daan.ir
برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1401/11/25
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه مواد الی خاک
یک شنبه تغذیه گیاه حضور حضور
دو شنبه فناوری های کنترل آلاینده های محیط زیست
سه شنبه حضور سیستم های هیدروپونیک حضور تغذیه و متابولیسم
چهار شنبه حضور تعادلات شیمیایی کنترل آلاینده ها مدیریت پسماندها و بازیافت انها شیمی خاک پیشرفته
پنج شنبه
جمعه