گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

دروس تدریس شده


تاریخ : 1392/03/12
بازدید : 1311

مهندسی زلزله
 
بارگذاری
 
کاربرد رایانه در مهندسی عمران
 
سازه های بتن آرمه II  
 
زبان تخصصی مهندسی عمران
 
سازه های بنایی
 
سازه های بتنی معماری
 
سازه های فولادی معماری
 
ایستایی معماری
 
مدریت و تشکیلات کارگاه معماری