گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

مباحث مورد علاقه علمی پژوهشی


تاریخ : 1392/03/12
بازدید : 875

طراحی  لرزه ای  سازه ها- مهندسی زلزله

 

سازه های خاص و شریان های حیاتی

 

ریسک لرزه ای وارزیابی لرزه ای و مقاوم سازی سازه ها

 

فناوری های نوین ساختمانی و سازه های نو

 

ارتباط  سازه و معماری