گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات


تاریخ : 1393/04/07
بازدید : 967

S.A. ZAREEI -THE EFFECT OF ASYMMETRICAL OPENINGS ON SAFETY COEFFICIENT OF CONCRETE SHEAR WALLS - Proceedings of the 3rd International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 20-22 October 2010

 

زارعی، سیدعلیرضا، و محسن ایزدی نیا، 1390، تأثیر درصد بازشو و آرایش بازشوها در مقاومت نهایی دیوارهای برشی بتنی، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، دانشگاه سمنانزارعی، سیدعلیرضا، و کیاچهر بهفرنیا، 1389، تأثیر بازشوها برمقاومت نهایی دیوارهای برشی بتنی، اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، بابلسر،

 

زارعی، سیدعلیرضا، و گلی جدیدی، 1390، روشهای نوین عمل آوری بتن در هوای سردوگرم، همایش ملی سازه، راه، معماری، چالوس،


سیدعلیرضا زارعی 1389 ، معرفی قابلیت‏ها و ویژگی‏های تازه‌ترین نسخه‏ های نرم ‏افزارهای مهندسی عمران   نشریه فنی تخصصی دانش نما، سازمان نظام مهندسین ساختمان استان اصفهان-نسخه 183-185 صفحات 151-155

 

زارعی، سیدعلیرضا، و شهاب ربانی، 1389، تاثیر عدم تفارنی بازشوها بر ضریب ایمنی دیوارهای برشی بتنی، همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،

 

ربانی، شهاب، کیاچهر بهفرنیا، و سیدعلیرضا زارعی، 1389، بررسی و مقایسه مقاومت فشاری بتن های پوزولانی، همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد