گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

  • امتحان درس یادگیری بزرگسالان ارشد آموزش و بهسازی در تاریخ ۹۹/۴/۷ ساعت ۱۴ به صورت ۱۵ نمره امتحان شفاهی در ادوب کانکت +۵ نمره فعالیت کلاس برگزار می گردد.
  • امتحان درس الگوهای تدریس و روشها و فنون تدریس کارشناسی علوم تربیتی در تاریخ ۹۹/۴/۱۲ساعت ۸ صبح به صورت ۱۵ نمره امتحان تستی (+۵ نمره فعالیت و تمرین های کلاسی و نوشتن ۳ طرح درس روزانه) برگزار می گردد.
  • امتحان درس سیاستگذاری آموزشی ارشد مدیریت آموزشی در تاریخ ۹۹/۴/۷ به صورت ۱۵ نمره امتحان تستی +۵ نمره فعالیت کلاس برگزار می گردد.
  • امتحان درس سیاستگذاری در نظامهای آموزشی دکترای مدیریت آموزشی در تاریخ ۹۹/۳/۳۱ ساعت ۱۴ به صورت ۱۵ نمره امتحان شفاهی در ادوب کانکت +۵ نمره فعالیت کلاس برگزار می گردد.
انتشارات


تاریخ : 1392/04/21
بازدید : 784

کتاب
 - سیاست گذاری در آموزش و پرورش تا هزاره سوم، سال انتشارات فرا متن، 1384
- صلاحیت های حرفه معلمی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1392
 
 طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته
 - تدوین مؤلفه ها، محتوا و اثربخشی فرهنگ شهروندی دوره راهنمایی شهر اصفهان
- رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان