گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی


تاریخ : 1401/07/06
بازدید : 212

https://scimet.iau.ir/Bahador_Fani