گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز


تاریخ : 1403/02/29
بازدید : 10

«فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز»، نشریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) است. این نشریه دارای رتبه علمی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و در ارزیابی سال ۱۴۰۲، موفق به کسب رتبه  « ب »  شده است. این نشریه در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۲ مجوز ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۱۸۱۸۸-۱۴۰۱ را دریافت کرده است. فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز مطابق با نامه شماره ۱۴۰۲/۷۶۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) نمایه شده است. این نشریه با کسب مجوز از کمیسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره ۷۹۴۰۶/۷۳/ص راه اندازی شده است. نشریه دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت ۹۲۲۶۴ می باشد.  این نشریه قبلا با عنوان فناوری های نوین در مهندسی برق و سیستم  انرژی سبز (چهار شماره نخست) انتشار یافته است.
https://sanad.iau.ir/journal/teeges/