گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

رزومه

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Curriculum Vitae (CV)

تاریخ : 1403/02/29
بازدید : 12