مرتبه علمي : استادیار

  • با سلام . کلاسهای درس اینجانب درحال حاضر در دانشکده مهارت و کارآفرینی برگزار می شود.
نوآوری ها


تاریخ : 1392/04/22
بازدید : 544

ماشين کاشت دستي چند منظوره مجهز به مکانيزم سنجش خودکار مواد و سوراخ کن چرخشي بمنظور قرار دادن بذور و مواد دانه اي در عمق مناسبي از خاک

پيشگامان: رمضانعلي محموديه و حامد کياني، 1386

 
خلاصه توصیف اختراع: یک ماشین کشاورزی بمنظور استقرار دانه یا مواد دانه ای در عمق معینی از خاک اختراع گردید. این ماشین را یک نفر حمل و کلیه نیروهای لازم برای به حرکت درآوردن مکانیزمهای آن را تأمین می نماید. کاربر دسته های ماشین را با دو دست گرفته و ماشین را در محلی که قرار است مواد دانه ای در خاک استقرار یابند با یک حرکت چرخشی رو به پایین فشار می دهد. در پایین ترین قسمت ماشین، نوک مخروطی دستگاه در خاک یک سوراخ تمیز ایجاد می کند. همزمان با حرکت رو به پایین دستگاه مکانیزم سنجش فعال شده و مقدار معینی از مواد موجود در مخزن را که در بالاترین قسمت دستگاه تعبیه شده گرفته و به داخل لوله سقوط که تا نزدیکی خاک کشیده شده، انتقال می دهد. پس از پایین آمدن دستگاه فنر حلقه‌ای که با حرکت رو به پایین فشرده شده، با برداشتن فشار دست کاربر از روی دسته‌های ماشین که روی مخزن قرار دارد، ماشین را به وضعیت اولیه خود بر می گرداند. مواد موجود در لوله سقوط به سمت سوراخ ایجاد شده هدایت می یابد. قسمت پاشنه ماشین در پایین ترین نقطه و در تماس با سطح خاک حین عمل، مجموعه را روی خاک استقرار می‌دهد.

 
 
خاک ورز برگردان دار دو طرفه سوار جدید با خیش دو سویه

پيشگامان: رمضانعلی محمودیه، محمود درستکار سیانی، 1387

 
خلاصه توصیف اختراع: یک خاک ورز برگردان دار دوطرفه به منظور انجام عملیات خاک‌ورزی اختراع گردید. صفحات برگردان مانند این دستگاه، خاک را در مسیر رفت تراکتور در یک سمت و هنگام برگشت نیز در همان جهت خاکهای برش خورده و برگردانده شده ی مسیر رفت، برش داده و بر می گرداند. این ماشین بصورت سوار به اتصال سه نقطه تراکتور وصل می گردد و می توان تعداد خیش های آن را کم یا زیاد نمود و عمق برش و عرض برش آن را تغییر داد. در این ماشین تنها از یک ردیف خیش استفاده گردیده که کار دو ردیف خیش را در خاک‌ورز دوطرفه با وزن انجام می دهد.
 
ماشین کاشت دستی چند منظوره مجهز به مکانیزم غیر همسوی سنجش خودکار مواد با سوراخ‌کن

رمضانعلی محمودیه، 1387

 
خلاصه توصیف اختراع: این ماشین مشابه ماشین کاشت اول می باشد با این تفاوت که همزمان با حرکت رو به بالای مخروط، دستگاه مکانیزم سنجش مقدار معینی از مواد موجود در مخزن را که در بالاترین قسمت دستگاه تعبیه شده گرفته و به داخل لوله سقوط که تا نزدیکی خاک کشیده شده، انتقال می دهد. پس از پایین آمدن دستگاه فنر حلقه‌ای که با حرکت رو به پایین فشرده شده، با برداشتن فشار دست کاربر از روی دسته‌های ماشین که روی مخزن قرار دارد، ماشین را به وضعیت اولیه خود بر می گرداند و نیروی لازم برای به حرکت در آوردن مکانیزم سنجش بذر را تامین می نماید. مواد جاری شده در لوله سقوط به سمت سوراخ ایجاد شده هدایت می یابد. قسمت پاشنه ماشین در پایین ترین نقطه و در تماس با سطح خاک حین عملیات فوق، مجموعه را روی خاک استقرار می‌دهد. ماشین حاضر برای اولین بار در دنیا با چنین مکانیزمی طراحی و ساخته گردید.

 
ماشین کاشت دستی چند منظوره مجهز به مکانیزم سنجش خودکار مواد با موزع میله شیاردار

رمضانعلی محمودیه، 1389

 
خلاصه توصیف اختراع: یک ماشین کاشت دستی چند منظوره مجهز به مکانیزم سنجش خودکار مواد با موزع میله شیاردار در زمینه فنی کشاورزی بمنظور استقرار دانه یا مواد دانه ای در عمق معینی از خاک اختراع گردید. دستگاههای موجود از اجزای متحرک زیاد، به حالت نشسته  یا  با حداقل دو کارگر طی دو مرحله عمل کاشت را انجام می دهد یا مکانیزم سنجش خودکار مواد در آنها وجود ندارد. ماشین حاضر را یک نفر حمل و کلیه نیروهای لازم برای به حرکت درآوردن مکانیزمهای آن را تأمین می‌نماید. کاربر دسته های ماشین را با دو دست گرفته و ماشین را در محلی که قرار است مواد دانه ای در زیر سطح آن استقرار یابند با یک حرکت عمودی رو به پایین فشار می دهد. نوک مخروطی یا هرمی پایین دستگاه در بستر قابل نفوذ یک حفره ایجاد می کند سپس با کشیده شدن اهرمهای محرک موزع توسط کاربر، مکانیزم سنجش مقدار معینی از مواد موجود در مخزن را گرفته و پس از رهاکردن اهرم ها به زیر بخش تحتانی که تا نزدیکی خاک کشیده شده، انتقال می دهد. پس از پایین آمدن دستگاه فنر حلقه‌ای که با حرکت رو به بالا فشرده شده، با برداشتن فشار دست کاربر از روی اهرمهای ماشین که روی مخزن و زیر دسته های آن قرار دارد، ماشین را به وضعیت اولیه خود بر می گرداند. مواد جاری شده در لوله سقوط به سمت سوراخ پس از بالا کشیدن اهرمهای محرک موزع و باز شدن سوراخ انتهایی دستگاه به داخل حفره ایجاد شده هدایت می‌باشد.
 
ماشین کاشت دستی چند منظوره مجهز به مکانیزم سنجش خودکار مواد با موزع مسطح سوراخ‌دار

رمضانعلی محمودیه، 1389

 
خلاصه توصیف اختراع:یک ماشین کاشت دستی چند منظوره مجهز به مکانیزم سنجش خودکار مواد با موزع مسطح سوراخ دار در زمینه فنی کشاورزی بمنظور استقرار دانه یا مواد دانه ای در عمق معینی از خاک اختراع گردید. دستگاههای موجود را باید به حالت ایستاده استفاده نمود یا حداقل با دو کارگر عمل کاشت را انجام داد و مکانیزم سنجش خودکار مواد در آنها وجود ندارد. ماشین حاضر را یک نفر حمل و کلیه نیروهای لازم برای به حرکت درآوردن مکانیزمهای آن را تأمین می‌نماید. کاربر در حالت نشسته اهرم و دسته ماشین را با یک دست گرفته و ماشین را در محلی که قرار است مواد دانه ای در زیر سطح آن استقرار یابند با یک حرکت چکشی رو به پایین فشار می دهد. نوک نیم مخروطی پایین دستگاه در بستر مزبور یک سوراخ ایجاد می‌کند. همزمان با فشار اهرم دستگاه درِ نیم مخروطِ داخل سوراخ باز شده و دانه به داخل سوراخ سقوط می کند، مکانیزم سنجش خودکار دانه نیز همزمان مقدار معینی از مواد موجود مخزن را گرفته و با رها کردن اهرم به داخل لوله سقوط انتقال می دهد. پس از برداشتن فشار دست کاربر یک فنر نواری ماشین را به وضعیت اولیه خود بر می‌گرداند. مواد جاری شده در لوله سقوط به سمت سوراخ ایجاد شده هدایت می یابد و در انتهای بسته نیم مخروط برای سقوط در سوراخ بعدی منتظر می ماند.

 

رمضانعلی محمودیه، 1389

 
خلاصه توصیف اختراع: به سبب وجود مشکلات عملی در کاهش کارکرد ماشین های کشاورزی در مزارع حاوی بقایای سطحی، یک پیش بر غلتان با چهار درجه آزادی ساخته شده که به ماشین های کاشت و خاک ورزی منضم می گردد. در ماشین کاشت  قبل از ورود شیار بازکن عمل برش سطح خاک را انجام داده و امکان نفوذ شیاربازکن را تا عمق مناسب به داخل بستر مورد نظر میسر نموده و در عمل خاک‌ورزی نیز امکان نفوذ بهتر ادوات به داخل خاک را فراهم می آورد. این پیش بر علاوه بر حرکت دورانی در چهار جهت بالا، پایین، چپ و راست آزادی حرکت دارد و سطوح ناهموار مزرعه را می‌پیماید و از طریق یک محور به قاب هر واحد ماشینهای کشاورزی متصل می‌گردد.
 
مخزن تولید ورمی کمپوست با جریان محوری

پيشگامان: رمضانعلی محمودیه -شهرام محسنی نیاری، 1392

 
خلاصه ای از توصیف اختراع: با توجه به افزایش ضایعات مواد آلی و ضرورت بازیافت این محصولات، تولید کود آلی مناسب با کمک نوع خاصی از کرم های خاکی مورد توجه است. در این اختراع یک مخزن طراحی شده به گونه ای که ضایعات آلی از دهانه فوقانی به مخزن آن تغذیه شده و کرمها در لایه فوقانی فعالیت می نمایند و پس از هضم مواد و تبدیل آن به کمپوست با افزودن لایه آلی بعدی به لایه جدیدتر رفته و فرایند را تداوم می بخشند. پس از پر شدن مخزن، ورمی کمپوست تولید شده در بخش پایینی توسط یک خردکن دستی خرد شده و مواد خرد شده پس از جدا شدن از قسمت فوقانی و گذشتن از صفحه مشبک کف مخزن از آن خارج و در ظرف زیر آن جمع آوری شده و بسته بندی می گردند. همچنان که مواد از انتها تخلیه شده به سطح مواد مخزن لایه جدید دیگری از مواد هضم نشده اضافه می گردد و این سیکل بصورت مداوم و تحت شرایط کنترل شده ادامه می یابد.
 
روش تولید فریت با استفاده از کوره‌ی دوار
پيشگامان: رمضانعلی محمودیه عبدالرضا محمودیه، 1392
 

خلاصه ای از توصیف اختراع: فریت ماده اولیه کارخانه های آهنرباسازی است که تولیداتشان در صنایع مختلف مانند صنایع الکتریکی استفاده می شود و امروزه این ماده و مشتقات آن در سطح گسترده ای وارد کشور می گردد. با توجه به بالارفتن قیمت انرژی و نیروی انسانی نیاز به روشی است که با حداقل مصرف انرژی، نیروی انسانی و سرمایه بیشترین تولید را داشته باشیم. در این روش پس از توزین، مواد اولیه داخل آسیاب گلوله ای ریخته می شوند تا کاملا مخلوط و آسیاب گردند. سپس با استفاده از پمپ هوا مواد داخل مخزن انبار می شود و از آنجا داخل لوله دواری که سرراه دودکش کوره دوّار قرار دارد تزریق می گردد تا به شکل گلوله در آیند و وارد آن شوند مواد مدتی در دمای بالا می مانند تا واکنش لازم انجام شود. مواد از انتهای کوره خارج شده و لوله های دوّاری آنها را به سمت آسیاب هدایت می کند و طی آن خنک می شود و به ورودی آسیاب گلوله ای می ریزد و پس از آن وارد الک دوّار می‌شوند. پودر حاصل داخل سیلوی انبار سپس بسته بندی شده و پودرهای زبرتر از وسط الک بیرون ریخته تا به آسیاب برگشت داده شود.

 
جورچین مغناطیسی با مبنای لوزی در زمینه پرسپکتیو

رمضانعلی محمودیه، 1389

 
خلاصه طرح اسباب بازی: بمنظور توسعه فرهنگ استفاده از بازی ها و سرگرمی های سالم و حصول ارزشهای آموزشی، اخلاقی و اجتماعی سالم یک اسباب بازی که از دو بخش تخته با جنس پایه آهنی و قطعات مغناطیسی با شکل پایه و قالب لوزی ساخته شد. فرد با استفاده از الگوهای موجود یا تجسم های ذهنی خود با کنار هم قراردادن قطعات مختلف رنگی طرح های مختلفی را بر روی تخته ایجاد می‌کند.
 
عنوان: راکتور تولید ورمی کمپوست مجهز به هم زن

رمضانعلی محمودیه، 1392

 
خلاصه‌ای از توصیف اختراع: این راکتور مشابه مخزن اول می باشد با این تفاوت که در ضمن حرکت خرد کن، به هم زن به حرکت درآمده و موجب اختلاط و تهویه مواد داخل راکتور می‌گردد و فرایند را بهبود و تسریع می‌بخشد.