گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

  • آزمون سنجش2
مدیریت رفتار سازمانی


تاریخ : 1399/07/25
بازدید : 79

سامانه دانشگاه هوشمند
کلاس مدیریت رفتار سازمانی جلسه 2
شناسه کلاس 557d4a4
گذرواژه 2121
تاریخ برگزاری 1399/07/27
ساعت برگزاری 13:25:00
https://daanaan.daan.ir