گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری

زمان حضور برای مشاوره و کرکسیون حضوری (در شهریور 1400)


تاریخ : 1400/06/13
بازدید : 89

زمان حضور برای مشاوره و کرکسیون حضوری در شهریور 1400 شنبه ها ساعت 8 تا 13 می باشد.