گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
دروس نیمسال دوم 99-98


تاریخ : 1392/12/04
بازدید : 1670

تعلیم و تربیت اسلامی 2- الگوهای یادگیری- روانشناسی یادگیری- مکاتب فلسفی و آرای تربیتی- مبانی فلسفی ت.ت اسلامی- روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص