گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
مرتبه علمي : استادیار

  • لطفا برای مشاهده اطلاعات بیشتر، به نسخه انگلیسی سایت مراجعه فرمایید.
صفحه اصلي