گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - رياضي كاربردي

 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد روزهای دوشنبه . چهارشنبه 99/09/05 شناسه کلاس 6216a29 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/09/05 ساعت برگزاری 18:30:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس جبرانی درس پژوهش عملیاتی دوشنبه استاد خسروی راد رشته حسابداری .چهارشنبه 99/08/25 شناسه کلاس 7187af3 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/28 ساعت برگزاری 18:31:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد .روزهای دوشنبه ساعت 19_15 شناسه کلاس 287f250 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 15:30:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضیات و آمار پیش دانشگاهی شناسه کلاس 195085d گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 13:11:00 https://daanaan.daan.ir
 • با سلام و درود خدمت دانشجویان گرامی‌.کلاسهای پنج شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۲دروس معادلات دیفرانسیل و ریاضیات رشته شهرسازی به علت بیماری تشکیل نمی گردد.جبرانی متعاقبا ًاعلام می گردد.سپاس
 • با سلام و درود خدمت دانشجویان گرامی‌.کلاس های دوشنبه ۹۹/۸/۱۹ به علت بیماری تشکیل نمی شود.
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 17-19پنج شنبه شناسه کلاس 513840b گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی شهرسازی.خسروی راد.ساعت 15_17 پنج شنبه شناسه کلاس 35599d3 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 13_15پنج شنبه شناسه کلاس 582445b گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/15 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد .روزهای دوشنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 8259a79 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/12 ساعت برگزاری 15:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • @KhosraviRad_Pazhuhesh_Hesabdariکانال تلگرام دانشجویان حسابداری درس پژوهش عملیاتی
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 17-19پنج شنبه شناسه کلاس 164f6e2 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/08 ساعت برگزاری 17:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • @KhosraviRad_Riyazi_Shahrsaziکانال تلگرام دانشجویان درس ریاضیات رشته شهرسازی
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی شهرسازی.خسروی راد.ساعت 15_17 پنج شنبه شناسه کلاس 226955e گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/08 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • @KhosraviRad_Moadelatکانال تلگرام دانشجویان درس معادلات دیفرانسیل رشته شهرسازی
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 13_15پنج شنبه شناسه کلاس 209d2bc گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/08/08 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • با سلام و درود خدمت دانشجویان گرامی .کلاسهای دوشنبه مورخ 99/8/5 درس پژوهش عملیاتی رشته حسابداری تشکیل نمی گردد.جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
 • با سلام و درود خدمت دانشجویان گرامی‌.کلاسهای پنج شنبه مورخ۹۹/۸/۱ دروس معادلات دیفرانسیل و ریاضیات رشته شهرسازی تشکیل نمی گردد.جبرانی متعاقبا ًاعلام می گردد.سپاس
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد .روزهای دوشنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 122b6bc گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد .روزهای دوشنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 122b6bc گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 13_15پنج شنبه شناسه کلاس 241d06a گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 17-19پنج شنبه شناسه کلاس 479aa90 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضیات.شهرسازی _پنج شنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 251c7f9 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی.دوشنبه .ساعت 15_19 شناسه کلاس 251a0d5 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/21 ساعت برگزاری 15:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضیات.شهرسازی _چهارشنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 4050097 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی استاد خسروی راد .روزهای دوشنبه ساعت 15_17 شناسه کلاس 8403524 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/14 ساعت برگزاری 15:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 13_15پنج شنبه شناسه کلاس 8177372 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 13:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی شهرسازی.خسروی راد.ساعت 15_17 پنج شنبه شناسه کلاس 6252b9f گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 15:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل شهرسازی.خسروی راد.ساعت 17-19پنج شنبه شناسه کلاس 3961549 گذرواژه 51234 تاریخ برگزاری 1399/07/10 ساعت برگزاری 17:01:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس پژوهش عملیاتی شناسه کلاس 688af5e گذرواژه 4321 تاریخ برگزاری 1399/07/07 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
صفحه اصلي