گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مامائي

  • با سلام .لینک‌ورود به اتاق مجازی در ذبل قرار داده شده است.روزهای سه شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۱ الی۱۳ حضور دارم.https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60841cc45d111a84fc548a89&usertype=1
صفحه اصلي