دکتر مهناز گودرزی
مرتبه علمي : دانشیار

  • دانشجويان گرامي جهت مشاهده اطلاعيه نحوه برگزاري و شركت در امتحان پايان ترم دروس روابط فرهنگي، ارتباطات و مبادلات بين المللي، مطالعات منطقه اي، شمال- جنوب به قسمت دانلود فايل مراجعه نماييد
  • دانشجويان گرامي جهت مشاهده اطلاعيه نحوه برگزاري و شركت در امتحان پايان ترم درس حقوق سازمانهاي بين المللي به قسمت دانلود فايل مراجعه نماييد
صفحه اصلي