گروه آموزشی : ادبيات فارسي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبيات فارسي

 • با سلام روز همگی بخیر.ایمیل جهت نیمسال دوم 99-00 = t.khatibnia@gmail.com
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 17اذر ماه ساعت 17-19 شناسه کلاس 81758afگذرواژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 17اذر ماه ساعت 15-17 شناسه کلاس 548574aگذرواژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 10اذر ماه ساعت 17-19 شناسه کلاس2073f36گذرواژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 10اذر ماه ساعت 15-17 شناسه کلاس327d941 گذرواژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه سوم اذز ماه ساعت 5-7 شناسه237ea00 گذر واژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه ساعت 3-5 مورخ 3 اذر ماه -شناسه 3985b5a ' گذر واژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 26آبان ماه ساعت 17-19 شناسه کلاس3266c62 گذرواژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 26آبان ماه ساعت 15-17 شناسه کلاس2684ffa گذرواژه 12345
 • 12345فارسی پیش نیاز روز دوشنبه 8/19 آبان ماه ساعت 17-19شناسه کلاس642a65f گذر واژه
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 8/19آبان ماه ساعت 15-17 شناسه کلاس1602f07 گذر واژه12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 12 آبان ماه ساعت 19تا17 شناسه کلاس 596641dگذر واژه12345
 • فارسی پیش نیاز روز دوشنبه 5 آبان ساعت17-19 شناسه کلاس 61015ad گذر واژه12345
 • فارسی پیش نیاز روز دوشنبه 5 ابان ساعت 15-17 شناسه کلاس 4085d86 ' و گذر واژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 7/21 ساعت 17 تا 19 شناسه کلاس 4279c24 و گذر واژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 7/21 ساعت 15 تا17 شناسه کلاس 143c740 و گذر واژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 7/21 ساعت10 تا12شناسه کلاس 50751b1 و گذر واژه 12345
 • فارسی پیش نیاز دوشنبه 7/21 ساعت 8تا10شناسه کلاس 67778af و گذر واژه 12345
صفحه اصلي