دکتر حمزه محمدی خشوئی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

  • تئوريها و پژوهشهاي حسابرسي: آزمون این درس مقطع دکتری تخصصی روز پنجشنبه 12 تیرماه 1399 ساعت 14 به صورت مجازی برگزار می شود. نمره این درس شامل فعالیت کلاسی و آزمون آنلاین چهره به چهره و تشریحی از سرفصلهای مصوب درس، استانداردهای حسابرسی منتخب، کتب، منابع و موارد تدریسی در کلاس می باشد.
  • مباحث جاري در حسابداري: آزمون این درس مقطع کارشناسی ارشد روز پنجشنبه 5 تیرماه 1399 ساعت 14 به صورت مجازی برگزار می شود. نمره این درس شامل فعالیت کلاسی و آزمون آنلاین چهره به چهره و تشریحی از سرفصلهای درس، منابع و موارد تدریسی در کلاس، استانداردهای حسابداری و حسابرسی منتخب می باشد.
  • حسابرسی (1): آزمون این درس مقطع کارشناسی روز شنبه 14 تیرماه 1399 ساعت 14 به صورت مجازی برگزار می شود. نمره این درس از سرفصلهای مصوب شامل فعالیت کلاسی و آزمون تستی و تشریحی از کتاب، موارد تدریسی در کلاس، استانداردهای حسابرسی منتخب و واژگان تخصصی می باشد.
  • حسابرسی (2): آزمون این درس مقطع کارشناسی روز شنبه 31 خردادماه 1399 ساعت 11 صبح به صورت مجازی برگزار می شود. نمره این درس از سرفصلهای مصوب شامل فعالیت کلاسی و آزمون تستی و تشریحی از کتاب، موارد تدریسی در کلاس، استانداردهای حسابرسی منتخب و واژگان تخصصی می باشد.
  • «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » (سوره نجم آیه 39)
صفحه اصلي