گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
سوابق اجرایی

:: عضو کمیته انتصابات و استخدامی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته ی تخفیفات شهریه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته ی فرم و فرایند

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نایب رئیس کمیته ی انضباطی کارکنان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته انضباطی اساتید واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته انضباطی کارکنان واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته انضباطی دانشجویان واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته راهبردی ساماندهی فعالیت های سیاسی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته مجامع

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته اقتصاد مقاومتی اساتید

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته وام های دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای کتاب و تأمین منابع علمی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته های اجرایی و علمی شش همایش و کنگره بین المللی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: دبیر شورای اداری- مالی واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیسیون تخصصی خرید تجهیزات دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته اخلاق و پژوهش های پزشکی واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو اصلی کمیته طرح و برنامه بودجه واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو و دبیر کمیسیون معاملات واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماینده ناظر حراستی مرکز آزمون در آزمون های مختلف

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای مؤسس کلینیک حقوقی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای فنآوری و کارآفرینی دانشگاه

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی دانشگاه های آزاد استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : کمیته تجدید نظر انضباطی دانشجویی دانشگاه های آزاد استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کارگروه تشخیص صلاحیت کارشناسان حقوقی استان در استانداری اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : تشخیص صلاحیت کارشناسان حقوقی استان در استانداری اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیأت رئیسه ورزش بولینگ و بیلیارد استان

مؤسسه محل اشتغال : هیأت رئیسه ورزش بولینگ و بیلیارد استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیسیون حقوق جزای کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1 2 3