گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
سوابق اجرایی

:: عضو شورای پژوهشی امر به معروف و نهی از منکراستان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : شورای پژوهشی امر به معروف و نهی از منکراستان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو اصلی دبیرخانه تشخیص صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دبیرخانه تشخیص صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماینده استاندار در مؤسسه آموزش عالی علامه امینی

مؤسسه محل اشتغال : استانداری
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای حل اختلاف شهر هرند

مؤسسه محل اشتغال : شورای حل اختلاف شهر هرند
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو دفتر سنجش و نظارت منطقه چهار

مؤسسه محل اشتغال : دفتر سنجش و نظارت منطقه چهار
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو مجمع مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : مجمع مشورتی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته طرح و برنامه بودجه ستاد هماهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان به مدت 4 سال

مؤسسه محل اشتغال : کمیته طرح و برنامه بودجه ستاد هماهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو نیمه وقت سازمان بازرسی کل کشور در استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : سازمان بازرسی کل کشور در استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئیس شورای آموزشی حفاظت اجتماعی دادگستری به مدت 3 سال

مؤسسه محل اشتغال : شورای آموزشی حفاظت اجتماعی دادگستری
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیته انضباطی تجدید نظر اساتید و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان به مدت 8 سال

مؤسسه محل اشتغال : کمیته انضباطی تجدید نظر اساتید و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیسیون معاملات ستاد هماهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان به مدت 8 سال

مؤسسه محل اشتغال : کمیسیون معاملات ستاد هماهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر حقوقی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 2 سال

مؤسسه محل اشتغال : منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مشاور حقوقی قوه قضائیه موضوع ماده 187

مؤسسه محل اشتغال : قوه قضائیه
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مشاور حقوقی استاندار اصفهان در دو دوره

مؤسسه محل اشتغال : استانداری اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند به مدت 4 سال

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به مدت 5 سال

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : شهرداری اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمیسیون معاملات کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : کانون وکلای دادگستری اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: وکیل پایه یک دادگستری

مؤسسه محل اشتغال : کانون وکلای دادگستری اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1 2 3