دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: پیمایشی در باب منزلت اجتماعی مشاغل فرهنگی از نظر مردم شهر اصفهان ( با تاکید بر شغل های استاد دانشگاه ، معلمان ، کارمندان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تبلیغات و صنایع دستی )

نام دانشجو : سميه قرباني چادگاني
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بخش بندی و شناسایی مشتریان با تمرکز بر ارزش طول عمر مشتری (CLV) ( مطالعه موردی : بنگاه توزیع عمده مصنوعات طلا )

نام دانشجو : محمد بانكي
رشته دانشجو : مدیریت اجرایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین راهکارهای حفظ وارتقای سلامت در سازمان تأمین اجتماعی

نام دانشجو : مهدي نوروزي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع :
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تجارب کارکنان ستادی و عملیاتی از رويکرد سناريونويسي در بحرانهاي احتمالي درکارخانه تقويت فشارگاز بنگستان شماره2-شرکت بهره برداري نفت وگازکارون

نام دانشجو : رضا راكي علي پور
رشته دانشجو : مدیریت اجرایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین زمان انتظار دريافت خدمات ارباب رجوع در شرکت ملي گاز ايران و شناسایی علل و عوامل مؤثر بر آن

نام دانشجو : فرشاد ميرانشاهي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تجارب کودکان و نوجوانان اصفهانی از تاثیر ماهواره بر سبک زندگی آنها

نام دانشجو : سيد محمد طباطبائي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تجارب کارکنان جمعیت هلال احمر استان چهار محال و بختیاری از رهبری مخرب : مطالعه پدیدار شناسی

نام دانشجو : مهدي حيدري فارساني
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی سطح سواد مالی دانشجویان به روش معادلات ساختاری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه های اصفهان)

نام دانشجو : الهام موذني ريزي
رشته دانشجو :
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیرسبک مدیریت بر عوامل انگیزشی پرستاران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام دانشجو : حسن صالحي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/11
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تجارب کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری از سکوت سازمانی و مولفه های آن بر مبنای رویکرد پدیدارشناسی

نام دانشجو : عباس قائد اميني هاروني
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارائه الگوبه منظور ارزیابی رضایت مشتریان در صنعت گردشگری با تاکید بر حوزه چهارمحال و بختیاری

نام دانشجو : مجتبي رياحي فارساني
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: عوامل موثر بر تمايل مديران به تفويض اختيار در واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نام دانشجو : سيد محسن باطني
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارزیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت عمومی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره "مورد مطالعه شرکت نفت اصفهان"

نام دانشجو : آزاده عطارپور
رشته دانشجو : مدیریت اموزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/05/27
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: عوامل موثر فرهنگی حاصل از محتوی رسانه در ترویج فرهنگ مطالعه در جوانان شهر مبارکه (با تاکید بر تلویزیون)

نام دانشجو : زليخا دهقاني قهنويه
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/10/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسي رابطه ميان سرمايه فرهنگي و سرمايه اجتماعي خانواده با مشارکت اجتماعي مخاطبان سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

نام دانشجو : عباس باباخانيان
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: عوامل فرهنگی مؤثردر بروز رفتارهای ضدشهروندی سازمانی (مطالعه موردی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان1393)

نام دانشجو : بهمن علي پور
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسائي مولفه هاي ارتقاء فرهنگ شهروندي محلات از طريق فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ و تبيين مدل با رويكرد آميخته.

نام دانشجو : علي همتي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/08
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسايي گونه هاي هويت فرهنگي در بين زنان شهر کاشان و ارائه الگوي ساختاري مبتني بررويکرد آميخته

نام دانشجو : منيره سادات قاضي فيني
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/26
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه فرهنگ خانواده ومديريت مصرف بهينه آب در بين کارکنان زن شرکت آب وفاضلاب شهر اصفهان

نام دانشجو : زهره تشيعي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تحليل محتواي فرهنگي صحيفه سجاديه و رساله حقوق امام سجاد(ع)(با تأکید بر روابط اجتماعی)

نام دانشجو : عطيه پورمعمار
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: رابطه شخصيت و مهارتهاي سیاسی کارکنان با تمايل رفتارهاي انحرافي در دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

نام دانشجو : سيد ابراهيم علوي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثير رهبري خدمت گزار بر اعتماد سازماني و فرهنگ سازماني در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري شهر اصفهان

نام دانشجو : محسن تابش
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه بين سرمايه فرهنگي با تعهد سازماني کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي اصفهان

نام دانشجو : مهدي سعيدفر
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/14
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تحليل عوامل کلان تاثير گذار در بهبود فضاي کسب وکار در بخش صنعت اصفهان با استفا ده از الگوي PESTL

نام دانشجو : سوسن قاسمي
رشته دانشجو : اقتصاد
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/21
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: شناسايي پيامدهاي اجتماعي،فرهنگي اقتصادنفتي برسبک زندگي مردم شهر اصفهان برمبناي تئوري زمينه اي

نام دانشجو : فرزانه عليمرادي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/11/24
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه :
1 2 3 4