گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

پايان نامه ها

:: مقایسه تاثیر ریکاوری فعال و غیر فعال پس از یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز بر سطح سروتونین و پرولاکتین سرم دوندگان

نام دانشجو : علیرضا بابایی مزرعه نو
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1391/04/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی و مصرف مکمل امگا3 بر سطح آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز در زنان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

نام دانشجو : فرزانه مستغنی اصفهانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر یک دوره بازتوانی قلبی بر سطح bdnf آیریزین و عملکرد قلبی عروقی در مبتلایان به آنفارکتوس میو کاردحاد

نام دانشجو : محمد حسن علمازاده
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1397/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه مصرف کوتاه مدت کراتین و بتاآلانین همراه با تمرین مقاومتی بر سطح کارنوزین و قدرت زنان فعال

نام دانشجو : صفیه آزادی فرد
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی مصرف آب پنیر ایزوله و مصرف آب پنیر ایزوله همراه با کربوهیدرات بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی بدنسازان مبتدی

نام دانشجو : مسعود غلامرضا شریفی
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 8 هفته تمرین هوازی مقاومتی و ترکیبی بر سطح سرمی آنزیم پاراکسوناز -1 ونیم رخ لیپیدی در بیماران سندرم متابولیک

نام دانشجو : سمیرا ثابت راسخ
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کوآنزیم q10بر عملکرد هوازی- بی هوازی کورتیزول تستوسترون وایمونوگلویین aبزاقی بازیکنان فوتبال

نام دانشجو : منصوره نصری
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و مصرف زیره سبز بر سطح لپتین و لیپوپروتئین لیپاز پلاسما در زنان چاق

نام دانشجو : ثریا بهرامیان
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین ماکزس و مکمل گلوتامین بر سطح سرمی مایوستاتین و توان انفجاری دست در دختران والیبالیست

نام دانشجو : عفت نصری
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر مصرف شش هفته مکمل زینتوما و یک جلسه تمرین وامانده ساز بر سطح کراتین کیناز و لاکتات دهیدروز زنان ووشوکار

نام دانشجو : پریوش عسکری
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 8 هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل claبر سطح سرمی رزیستین و مقاومت انسولینی زنان دارای اضافه وزن و چاق

نام دانشجو : مهناز صادقی
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین تاثیر چهار هفته مصرف مکمل کیوتن بر سطح سرمی سوپر اکسید دیسموتازو کاتالاز طی یک فعالیت وامانده ساز در بازیکنان فوتبال

نام دانشجو : حسن محمدی صفری کوچی
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مصرف عصاره کومبوچا توام با مصرف جیره پر چرب بر سطحalt .ast سرم و بافت کبد موش های نر ویستار

نام دانشجو : ساناز شاهزاده عبد اله
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/01
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 8 هفته تمرین هوازی مقاومتی و ترکیبی بر سطح آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندرم متابولیک

نام دانشجو : نغمه اسحاقی
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه تاثیر شش هفته مصرف مکمل کراتین و گلوتامین بر سطح گاما گلوتامیل ترانسفراز و کبد موش های آزمایشگاهی کوچک ماده

نام دانشجو : لادن مزین خرازی
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثر کوتاه مدت مصرف مکمل تورین بر حداکثر اکسیطن مصرفی حجم پلاسما هموگلوبین گلبول های قرمز و اسید لاکتیک خون در بازیکنان فوتبال

نام دانشجو : حمید زحمتکش
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 8هفته فعالیت هوازی در صبح و بعد از ظهر بر برخی شاخص های ایمنی در زنان 50 تا 70 سال

نام دانشجو : زهرا مستقل
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1394/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: تعیین و مقایسه 8 هفته تمرینات کراس فیت و مقاومتی بر سطح در بدنسازان مرد

نام دانشجو : میلاد وزیریه
رشته دانشجو : تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/05/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: مقایسه اثر 8 هفته تمرین هوازی و مصرف دارچین بر شاخص های سندرم متابولیک مردان

نام دانشجو : مهدی حاجی حیدری ورنو سفادرانی
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/11/04
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1:: تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده مرکز بر قدرت عضلانی و تعادل ایستای کودکان مبتلا به فینیل کتونوری

نام دانشجو : سمیه اندیشه
رشته دانشجو : حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/10/17
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: اثر تمرینات پیلا تس بر تعادل ایستا و پویای بیماران سکته مغزی

نام دانشجو : غلامرضا رحمانی
رشته دانشجو : حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/11/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1:: مقایسه تاثیر 6 هفته تمرین هوازی و مقاومتی توام با مصرف عصاره زرشک سیاه بر سطوح سرم ALT و CRP موش های مبتلا به کبد چرب

نام دانشجو : سارا ترکمانه
رشته دانشجو : فیزیولوژی بالینی ورزشی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/04/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1:: مقایسه مصرف هشت هفته مکمل کراتین و گلوتامین به همراه تمرین مقاومتی بر سطح ALP و البومین موش های کوچک آزمایشگاهی ماده

نام دانشجو : عباس اسکندری
رشته دانشجو : فیزیولوژی ورزشی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/02/22
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 6862:: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ی‍ک‌ ج‍س‍ل‍ه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ ح‍اد ب‍ر س‍طوح‌ ب‍ت‍اان‍درف‍ی‍ن‌ و ک‍ورت‍ی‍زول‌ و ک‍ورت‍ی‍زول‌ س‍رم‌ ش‍ن‍اگ‍ران‌ و دون‍دگ‍ان‌ س‍رع‍ت‌ م‍رد

نام دانشجو : س‍ی‍ن‍ای‍ی‌ م‍ه‍ن‍از
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1388/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۵‭‎۷‭‎۳:: ت‍اث‍ی‍ر ی‍ک‌ ج‍ل‍س‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ زی‍رب‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ر TNFa و ک‍ل‍وس‍ی‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ون‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ورزش‍ک‍ار

نام دانشجو : س‍ل‍طان‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ه‍دی‌
رشته دانشجو : ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ورزش‍ی‌
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1389/01/01
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : ‭‭‎۳‭‎۵‭‎۵‭‎۷
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11