گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: ویدئوهای کلاس های آموزش از راه دور
تعداد فایل ها : 39
بازدید : 129
:: برنامه ریزی درسی
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 154
:: روش تحقیق
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 160
:: کتاب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 140
:: فایل مقالات
تعداد فایل ها : 7
بازدید : 172

1