گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
صفحه اصلي

https://orcid.org/0000-0003-2525-5416
تاریخ : 1397/10/19
بازدید : 92

درس
تاریخ : 1393/06/19
بازدید : 507

دروس نیمسال دوم 99-98
تاریخ : 1392/12/04
بازدید : 1669

:: درس برنامه ريزي درسي متوسطه
تاریخ : 1403/01/29
تعداد صفحات : 4

:: همايشها
تاریخ : 1403/01/29
تعداد صفحات : 0