گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق جزا وجرم شناسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd61d1b5161675f0b80a5&usertype=1
  • لینک حضور در اتاق کار مجازی:https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=607dd44f1b5161675f0b80a4&usertype=1
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی نظری مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جرم شناسی کاربردی مقطع دکتری، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • با توجه به درخواست دانشجویان درس جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد، جلسات کلاس مجازی برگزار شده در سال 1399 در قسمت دانلود فایل ها بارگذاری می گردد
  • دانشجویانی که درس کار تحقیقی 2 و سمینار را آماده نموده اند می توانند به آدرس masoud_heidari2@yahoo.com ایمیل نمایند
  • دانشجویان درس کار تحقیقی 2 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس حقوق جزای اختصاصی 2 و 3 مقطع کارشناسی لطفا فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
  • دانشجویان درس جرم شناسی مقطع کارشناسی لطفا جزوات مربوط به امتحان پایان ترم و فایل های کلاس مجازی را از قسمت دانلود فایل ها مطالعه نمایند.
سوابق اجرایی

:: مشاور شهردار و مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : شهرداری اضفهان
تاریخ شروع : 1401/12/01
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: عضو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
تاریخ شروع : 1402/06/18
تاریخ خاتمه :


ادامه دارد
:: عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی و حقوق

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیأت تحریریه فصلنامه آراء دادگستری اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دادگستری اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیأت مدیره کارخانه قند نقش جهان

مؤسسه محل اشتغال : کارخانه قند نقش جهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای راهبردی ستاد پیرایش سیما و منظر شهری

مؤسسه محل اشتغال : شهرداری اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیأت انضباطی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مشاور حقوقی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مشاور حقوقی شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: رییس هیأت مدیره شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو هيأت مديره سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : شهرداری اصفهان
تاریخ شروع : 1399/06/20
تاریخ خاتمه :


:: نماینده هیأت مدیره در کمیسیون عالی معاملات سازمان عمران زاینده رود

مؤسسه محل اشتغال : سازمان عمران زاینده رود
تاریخ شروع : 1398/05/01
تاریخ خاتمه :


:: عضو هیأت مدیره سازمان عمران زاینده رود

مؤسسه محل اشتغال : سازمان عمران زاینده رود
تاریخ شروع : 1398/04/26
تاریخ خاتمه :


:: عضو انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

مؤسسه محل اشتغال : انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
تاریخ شروع : 1398/01/19
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمسیون موارد خاص استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


موارد فوق بخشی از سوابق اجرایی می باشد.
:: عضو صاحب نظر علمی کمیته مطالعات فرهنگی دبیرخانه دائمی نظامک برنامه ریزی علمی و فرهنگی در توسعه پایدار استان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو کمسیون معاملات استان اصفهان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر اداری سازمان اقتصادی کوثر

مؤسسه محل اشتغال : سازمان اقتصادی کوثر
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: کارشناس حقوقی بنیاد شهید انقلاب اسلامی

مؤسسه محل اشتغال : بنیاد شهید انقلاب اسلامی
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نماینده تام الاختیار واحد خوراسگان در ستاد هیئت محترم وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو حقوقی کمیته انضباطی مراکز سما واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو شورای راهبردی حوزه معاونت سما واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: عضو حقوقی کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: نایب رئیس ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :


:: مدیر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مؤسسه محل اشتغال : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
تاریخ شروع :
تاریخ خاتمه :1 2 3