دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

پايان نامه ها

:: بررسی رابطه دینداری با رضایت شغلی کارکنان در گروه فنی مهندسی اخوان عباسی

نام دانشجو : علي محمد جمشيدي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه بین ارزش های فردی با مشارکت فرهنگی در شهروندان منطقه 7 شهرداری اصفهان

نام دانشجو : سيد آرش ميري يان
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش مدیریت استعداد در نگهداشت منابع انسانی در حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نام دانشجو : اميررضا كاظمي اسفه
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسایی مولفه های تجاری سازی دانش به منظور ارائه مدل در نظام آموزش عالی کشور

نام دانشجو : آرزو عرفان
رشته دانشجو : مدیریت اموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/06/07
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: ارائه الگوی ارزیابی مدیریت برداشت در سازمان های فرهنگی (مورد مطالعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان)

نام دانشجو : مهرداد صادقي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/06/22
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: شناسایی مولفه های آموزش مدیریت مسئولانه به منظور ارائه مدلی برای نظام آموزش عالی کشور

نام دانشجو : وحيد بنيسي
رشته دانشجو : مدیریت اموزشی
نوع پایان نامه : دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : 1396/11/29
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تجارب زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد رایحه از ارتقاء فرهنگی آنها

نام دانشجو : ندا رسايي فر
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/11/19
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش بنرهای تبلیغاتی فرهنگی شهرداری اصفهان در فرهنگ پذیری شهروندان اصفهان

نام دانشجو : مريم نصري نصرابادي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه ارزش های فردی و رفتار شهروندی معلمان آموزش و پرورش ناحیه دو شهر اصفهان

نام دانشجو : سميرا جبل عاملي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه تاب آوری و خودکار آمدی با رضایت از زندگی و رضایت شغلی کارکنان کارکنان مراقبت پرواز فرودگاه های اصفهان، شیراز ، تهران

نام دانشجو : مهدي عبدالهيان
رشته دانشجو : مدیریت اجرایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: آسیب شناسی فرایند حفظ و نگهداری کارکنان اداره کل فرودگاههای استان اصفهان

نام دانشجو : قاسم قاسمي زاده
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: نقش تعدیل کننده ویژگیهای شخصیتی در ارتباط بین ادراک از سیستم های کاری با عملکرد بالا و سطح عملکرد کارکنان در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان

نام دانشجو : فرشيد كرباسيان
رشته دانشجو : مدیریت اجرایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثرات ویژگی های شغل بر رضایت شغلی و رفتار انحرافی از طریق متغیر های واسط و تعدیل کننده بیگانگی کاری و سبک تفکر استراتژیک کارکنان

نام دانشجو : افشين تاجميررياحي
رشته دانشجو : مدیریت اجرایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی تاثیر ريبرندينگ بر ادراك و قصد خرید مصرف كنندگان محصولات شرکت اسنوا

نام دانشجو : محمد توكلي
رشته دانشجو : مدیریت اجرایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: آسیب شناسی ساختاری اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهر اصفهان بر مبنای الگوی همراستایی ساختار سازمانی برتون

نام دانشجو : سميه اشجع
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/24
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات مشاورین املاک شهر اصفهان

نام دانشجو : سيروس بيگي خوزاني
رشته دانشجو : مدیریت اجرایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/15
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی اثرات استفاده از فناوری رسانه های اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری با نقش میانجی قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری در شبکه های اجتماعی ( مورد مطالعه : شعب بیمه ایران شهر اصفهان )

نام دانشجو : آنيتا نكيسا
رشته دانشجو : مدیریت اجرایی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/08/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسایی مولفه های قلدری در محیط کار در اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهر خرم آباد و اصفهان با رویکرد شبکه خزانه

نام دانشجو : غزال ميرحسيني
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: ارتباط بین تعارض کار – خانواده با نظام ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

نام دانشجو : پدرام مرداني
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه میزان استفاده از استعداد کارکنان با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سال 1394

نام دانشجو : رسول خاني
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/10/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه ::: تاثیر تعارضات کار و خانواده بر خشنودی از زندگی کارکنان شهرداری درچه

نام دانشجو : علي ملكي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: رابطه اخلاق کار اسلامی با نگرش نسبت به تغییر سازمانی در استانداری استان اصفهان

نام دانشجو : مجيد ماهراني برزاني
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: بررسی رابطه سبک تفکر کارکنان با تمایل به تغییر در کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان

نام دانشجو : ليلا بهرامي
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: شناسایی شایستگیهای کلیدی منابع انسانی برای پیاده سازی بانکداری جامع دربانک تجارت

نام دانشجو : طاهره موسوي درچه
رشته دانشجو : مدیریت دولتی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/11/26
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه ::: اثرات مهارتهای سیاسی کارکنان و مدیران سازمانهای فرهنگی بر اخلاق کاری و قلدری در محیط کار از طریق اثر تعدیل کنندگی ارزشهای فرهنگی؛ (مطالعه موردی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان میراث فرهنگی

نام دانشجو : فرزانه لطيفي
رشته دانشجو : مدیریت امور فرهنگی
نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : 1395/07/07
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه :
1 2 3 4